Porady ekspertów >> Jak dbać o maszyny?

Nadchodząca zima jest newralgicznym okresem dla operatorów maszyn. Ale choć w okresie mrozów zdarza się sporo usterek, nie są one problemem zarezerwowanym tylko dla tej pory roku.

Aby twoja maszyna działała bezproblemowo, przestrzegaj poniższych kroków konserwacji.

Codziennie (każdorazowo po ukończeniu pracy):

1. Elektryka – sprawdź stan kabla i wtyczki

 • sprawdź czy kable są umieszczone na swoich miejscach i nie są poluzowane. W wypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki zgłoś się do serwisu, gdzie odpowiednio przeszkolony personel dokona wymiany.
 • wymieniona wtyczka i kabel powinna mieć identyczną specyfikację jak oryginalna część BE4901. Wymiany może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk.

2. Zbiorniki – wypłucz obydwa zbiorniki.

 • wypłucz zbiornik na roztwór roboczy i pompę 10 litrami ciepłej czystej wody. 
 • obejrzyj filtr i oczyść go, jeśli to konieczne. Jeżeli jest uszkodzony lub odkształcony, odkręć go i wymień lub przywróć kształt. Unikaj przechowywania w zbiorniku na czystą wodę narzędzi, kabli, węzy lub opakowań ze środkami, gdyż mogą uszkodzić filtr
 • wypłucz zbiornik na zużyty roztwór czystą wodą i dokładnie oczyść filtr. Jeżeli maszyna jest wyposażona w zabezpieczenie, sprawdź, czy piłeczka porusza się swobodnie.
 • oczyść zawór wylotowy za pomocą małej szczotki aby usunąć resztki gruzu i brudu z uszczelki. Nasmaruj części zaworu odpowiednim smarem. 
 • sprawdź uszczelki w pokrywie zbiornika i (dotyczy wybranych modeli) upewnij się że kolanko wewnątrz zbiornika jest dokładnie umocowane i odwrócone w stronę przeciwną niż awaryjny wyłącznik silnika.

3. Akcesoria – dbaj o lance, narzędzia i węże

 • zacznij od sprawdzenia, czy powierzchnie są gładkie, nie ma ostrych końców lub śladów zniszczenia ( na przykład po upuszczeniu)
 • sprawdź dysze – czy nie są zatkane gruzem lub piaskiem, czy są dobrze ustawione I działają poprawnie. Jeżeli zachodzi konieczność, do czyszczenia używaj tylko miękkiej szczoteczki, nigdy nie próbuj usunąć resztek gruzu drutem lub innym ostrym narzędziem Przepłucz węże odsysające gorącą wodą aby zapobiec powstawaniu osadu ze środków chemicznych.
 • sprawdź stan węzy – czy nie są zużyte, rozdarte, przetarte.
 • na końcu sprawdź stan śrubek I zaworów, podokręcaj je jeżeli to konieczne.

Raz w tygodniu:

4. Wnętrze maszyny

 • obejrzyj wnętrze maszyny – w tym połączenia w zbiornikach, części elektryczne.
 • sprawdź, czy nie ma śladów przecieków lub zawilgocenia i dokręć poluzowane śruby i połączenia. Upewnij się, że wszelkie połączenia i kable są na swoich miejscach i nie są obluzowane.


5. Pompa

 • pompa membranowa, w którą wyposażona jest większość przenośnych wymaga jedynie okazjonalnych kontroli – czy nie występują wycieki.
 • następujące elementy powinny być regularnie czyszczone, poddawane kontroli stanu technicznego oraz wymieniane jeśli zachodzi taka konieczność 
  • Zawory (połączenia i miejsce montażu)
  • Membrana
  • szczotki silnika 
  • Krzywki, wały i łożyska
 • w wypadku zmniejszenia ciśnienia roboczego, wycieku lub awarii pompy – postepuj według wskazówek zawartych w instrukcji obsługi

6. Silnik ssący

 • silnik ssący jest nasmarowany fabrycznie nie wymaga dodatkowego smarowania.
 • jedynym wymaganym zabiegiem konserwacyjnym jest wymiana szczotek. Wymiany powinien dokonywać odpowiednio przeszkolony pracownik.
  • szczotki powinny być wymieniane gdy zetrą się do długości 3/8” .
  • przy wymianie szczotek należy pamiętać o prawidłowym podpięciu okablowania.
  • szczotki powinny być osadzone na komutatorze przed podłączeniem pełnego napięcia. Przez 30 minut powinny się znajdować pod działaniem prądu o napięciu równemu połowie wartości roboczej.
 • w wypadku usterek mechanicznych lub elektrycznych należy stosować się do zaleceń podanych w  instrukcji (dział "Rozwiązywanie typowych problemów")

Dbałość o sprzęt to nie tylko korzyść dla twoich maszyn – ale także dla twojej firmy.

Temperatury poniżej zera

Mróz jest jednym z głównych wrogów wszelkich urządzeń przeznaczonych do pracy na zewnątrz lub tam składowanych. W wypadku pozostawienia maszyny i wystawienia jej na działanie niskich temperatur ryzykujesz jej zniszczenie. Jeżeli w urządzeniu pozostały resztki roztworu roboczego  lub brudnej wody – po zamarznięciu mogą poważnie uszkodzić ekstraktor lub narzędzia. 

W sezonie zimowym warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenie urządzeń:

 • przechowywać w ocieplonym magazynie. Jest to szczególnie istotne, jeżeli posiadane przez nasz maszyny i narzędzia są wyposażone w elementy łączące  oraz zawory wykonane z brązu.
 • aby zapobiegać zamarzaniu podczas transporty należy wypompować roztwór oraz brudną wodę z urządzenia, osuszyć lance i narzędzia oraz zawinąć je w koc lub brezent.

Tych kilka chwil spędzonych na konserwacji urządzenia zapewni mu lata bezawaryjnego działania. Przestrzegając wskazówek związanych ze zwiększoną okresową dbałością o sprzęt możesz być pewny, że nawet najniższa temperatura nie zamrozi twoich maszyn.

 
wykonanie: Netidea - netidea.pl
Strona główna | Mapa strony |